Inwestycje wokół dworców w Białymstoku – cz. I

Przebudowane ulice. Dwa przejścia podziemne. Centrum przesiadkowe z korytarzami publicznego transportu zbiorowego. Cztery inwestycje, skupiające się wokół białostockich dworców: kolejowego i autobusowego.

Zadania te prowadzone są w ramach budowy „Intermodalnego węzła komunikacyjnego w Białymstoku”. Dwie z nich są już zakończone i oddane do użytku. Dwie jeszcze trwają. Zapraszam na fotorelację z olbrzymiego przedsięwzięcia miasta i kolei, no i… olbrzymiego zadania postawionego przed naszymi czytelnikami – inżynierami. Zaczynamy od… przesiadki (uśmiech).

Jako pierwszą gotową, 31 sierpnia 2023 r. oddano do użytku Centrum przesiadkowe z korytarzami publicznego transportu zbiorowego. Centrum kumuluje w jednym miejscu trzy rodzaje transportu: komunikację miejską, kolejową i autobusową dalekobieżną. Oczywiście będzie się tu obywał także ruch pieszy i rowerowy. Wykonane zostały także miejsca parkingowe typu Kiss&ride dla osób odwożących podróżnych samochodami osobowymi.

Na początek inwestycja w liczbach. Teren – 18 tys. mkw., jezdnie betonowe – 6,6 tys. mkw., cztery wiaty przystankowe, jezdnia bitumiczna – 550 mkw. , chodniki i ścieżki rowerowe – 6,8 tys. mkw., zieleń – 3 tys. mkw., trawniki – 2,5 tys. mkw., byliny, krzewy liściaste i iglaste, róże – ok. 2.379 szt., 29 drzew: wiśnia, grusza, kasztanowiec czerwony, klon.

Budowę rozpoczęto 3. listopada 2022 r. Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej, budowa oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Po stronie płd.-wsch. torów kolejowych zaprojektowano i wykonano centrum przesiadkowe, gdzie zlokalizowano jednokierunkową drogę gminną o kształcie litery „L” (szer. 4,5-7,0 m) i cztery podwójne perony autobusowe przy jednokierunkowych drogach manewrowych oraz cztery miejsca postojowe dla autobusów przy drodze manewrowej. Dla komunikacji indywidualnej w rejonie przebudowywanej ul. Św. Rocha zlokalizowano drogę manewrową i parking typu „Kiss&ride” z siedmioma stanowiskami postojowymi. Wzdłuż ciągów komunikacji samochodowej zaprojektowane i wykonane zostały ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych. Przy przejściach, wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz na peronach zastosowano płytki prowadzące i ostrzegawcze dla osób niewidomych i niedowidzących.

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano i wykonano również mniej widoczne dziś prace: sieć kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, podziemne zbiorniki retencyjne kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia ulicznego oraz sieci kablowe elektroenergetyczne niskiego napięcia wraz z zasilaniem tablic elektronicznych w rejonie wiat przystankowych, kanał technologiczny, monitoring wizyjny i obiekty małej architektury.

Na szczególną uwagę zasługuje nawierzchnia jezdni centrum, której warstwa ścieralna wykonana została z fibrobetonu (beton cementowy klasy C30/37 zbrojony włóknem stalowym, dyblowany z dylatacją pełną co 4-5 m), uszorstnionego. Drogi o nawierzchniach betonowych odznaczają się dużą odpornością na odkształcenia w pełnym zakresie temperatur. Nie dochodzi do powstawania kolein, a woda powierzchniowa bez problemów spływa z ich nawierzchni. Dodatkowo jasny kolor poprawia bezpieczeństwa, szczególnie podczas zmroku lub deszczu. Ludzie, pojazdy oraz wszelkie przeszkody na „jaśniejszej” drodze są szybciej i lepiej rozpoznawalne. Jasny kolor betonu przyczynia się również do znacznych oszczędności inwestycyjnych, dzięki zredukowaniu kosztów oświetlenia drogowego.

Inwestor: Miasto Białystok
Projekt: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz Białystok
Generalny wykonawca: PREiB „MIPA” Leon Stankiewicz Białystok
Kierownik budowy: Elżbieta Werdoni
Dyrektor kontraktu: Piotr Stankiewicz
Inżynier budowy: Włodzimierz Artyukh
Dział techniczny: Katarzyna Kwapisz
Inspektorzy nadzoru: Włodzimierz Rudzki (bud.), Robert Dryl (sanit.), Marek Prokopiuk (el.), Wiktor Ostasiewicz (teletechnika)

Barbara Klem, Piotr Stankiewicz – MIPA Białystok

Zdjęcia: MIPA Białystok

Artykuł ukazał się w kwartalniku „Budownictwo i Architektura Podlasia” nr 4(83)/2023.

Budowa centrum przesiadkowego pozwoli na szybką i sprawną zmianę rodzaju transportu, co poprawi obsługę komunikacyjną miasta

Udostępnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Szukaj
Najchętniej czytane
Kategorie
Archiwum
Archiwa
Subskrybuj!
Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco!
Skip to content