Kolejni samodzielni

81 uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nadała w minionej, wiosennej sesji egzaminacyjnej Podlaska OIIB. Zdawalność części pisemnej wyniosła 80%, a w części ustnej pozytywne wyniki osiągnęło 83% zdających.

O dopuszczenie do egzaminu wnioskowały 92 osoby. Do egzaminu zakwalifikowano 91 osób, tj. 99%. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 105 osób – zdały 84 osoby. Do egzaminu ustnego przystąpiło 98 osób – zdało 81.


30 czerwca 2023 r. w budynku NOT w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie oraz wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które pozytywnie zdały egzamin w XLI sesji egzaminacyjnej w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Sesję podsumowuje Krzysztof Falkowski, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB:
– Zdawalność egzaminu w naszej Izbie utrzymuje się na wysokim poziomie, powyżej 80%, co świadczy o dobrym przygotowaniu podlaskich inżynierów. Ponadto, jest ona dowodem, że Izba nie ogranicza dostępu do zawodu poprzez jakiekolwiek limity. Do otrzymania pozytywnego wyniku wystarczy po 75% poprawnych odpowiedzi w części pisemnej i ustnej. Z zasady najlepsze wyniki osiągają inżynierowie z praktyką zawodową odbywaną w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Stąd szczególnie ważna jest rzetelna praktyka, bo to dzięki niej kandydaci nabywają praktycznych doświadczeń na budowie i przy projektowaniu oraz wymaganych kompetencji i pewności siebie. Istotne jest, aby kandydaci w trakcie praktyki uczestniczyli przede wszystkim w czynnościach, do wykonywania których niezbędne są uprawnienia budowlane.
Tegoroczna uroczystość połączona była z wręczeniem członkom POIIB honorowych odznak Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Odznakę złotą odebrał Wojciech Kamiński – przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POIIB (zdjęcie z lewej), a srebrną – Robert Dryl i Tomasz Niedźwiecki.

Jak zwykle egzamin składał się z dwóch osobnych części – testowej oraz ustnej. Część ustną wizytował Eugeniusz Koda, członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoby, które uzyskały możliwość wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, usłyszały słowa uznania i gratulacje, które składali: Krzysztof Ciuńczyk, przewodniczący Rady POIIB, Krzysztof Falkowski, Adam Musiuk – zastępca prezydenta Białegostoku i Kazimierz Witold Roszkowski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Krzysztof Falkowski odczytał słowa Mariusza Dobrzenieckiego, prezesa PIIB p. skierowane do uczestników uroczystości: „Życzę państwu miłego wydarzenia, osobom odbierającym uprawnienia ambicji do stawiania sobie kolejnych celów oraz determinacji, a osobom odznaczonym składam serdeczne gratulacje.”


Uroczystość uświetnili również swoją obecnością: Marek Kędzierski – dyrektor Biura Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego, Waldemar Piotr Orłowski – skarbnik Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku, Ewa Welc – dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Agnieszka Rzosińska – dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Dorota Gawryluk – naczelnik Wydziału Mostów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. Świadkami wydarzenia byli bliscy uprawnionych, a także przedstawiciele organów ustawowych POIIB wybranych na kadencję 2022-2026 oraz egzaminatorzy.

Rangę uroczystości podkreślił występ muzyczny trzech wirtuozów. Na klarnecie zagrał Jan Mlejnek, na akordeonie Bogdan Stanisław Obrycki i na skrzypcach Piotr Przydworski.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej pracy zawodowej inżynierom w poszczególnych specjalnościach:

konstrukcyjno-budowlana: 
– do projektowania bez ograniczeń: Krystian Krzysztof Hernik, Paweł Suszcz, Martyna Wrzosek;
– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Marek Chomaniuk, Mariusz Czajkowski, Krzysztof Mariusz Ossoliński;
– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: Paweł Sulima;
– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Michał Białomyzy, Kamil Dec, Dorota Dobrzycka, Ferdynand Antoni Dołęgiewicz, Paweł Gąsowski, Jakub Gołębiewski, Sylwia Jabłońska, Cezary Just, Kamil Konopka, Anna Kryścio, Karolina Kuzia, Cezary Leszczyński, Tomasz Linowski, Przemysław Malinowski, Przemysław Leszek Panek, Aleksandra Maria Piliszek, Marta Piłasiewicz, Paweł Jarosław Piotrowski, Justyna Sapierzyńska, Piotr Sawczyński, Marta Stasiewicz, Wojciech Twarowski, Stanisław Zdancewicz;
– do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: Mateusz Parzych;

inżynieryjna mostowa:
– do projektowania bez ograniczeń: Rafał Stankiewicz;
– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Anna Wawrusiewicz;
– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Ewa Kamińska, Rafał Klepacki, Jakub Siemieniuk, Aleksy Siwik, Adrian Sołowianiuk;

inżynieryjna drogowa:
– do projektowania bez ograniczeń: Rafał Stanisław Bigda, Krystyna Czaplicka;
– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Piotr Barczewski, Tomasz Marian Biernatowicz, Urszula Cichocka, Andrzej Sylwester Klukowicz, Tomasz Marciniak, Piotr Siekierko, Maciej Śliwka, Szymon Życzkowski;

inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych:
– do projektowania bez ograniczeń: Marcin Chraszcz;
– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Mateusz Mrozek, Marek Michał Werpachowski;
– do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: Kazimierz Leśniewski;

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych:
– do projektowania bez ograniczeń: Tomasz Brzóska;
– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Adam Marchela;

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
– do projektowania bez ograniczeń: Jan Jabłoński, Szymon Skarżyński, Mariusz Walko;
– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Zuzanna Jadwiga Szołpińska, Tomasz Turowski, Natalia Woroniecka;
– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Marta Chim, Michał Cygańczuk, Anna Fornalska, Katarzyna Łozińska, Mariusz Makowski, Marta Stankiewicz, Paweł Tomczuk, Ewa Truchan, Paweł Walentowicz, Ewelina Zawadzka, Tomasz Zubrzycki;

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:
– do projektowania bez ograniczeń: Piotr Bogdan, Karol Gromak;
– do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Łukasz Bogdaniuk, Adrian Brzostek, Michał Kalbarczyk, Marta Pobudkiewicz, Wojciech Piotr Siemieniuk, Paweł Siemieniuk-Jóźwiuk, Wojciech Sienkiewicz;
– do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: Piotr Sobieszczański.

Beata Sadowska, Dyrektor Biura POIIB
Zdjęcia: POIIB

Artykuł ukazał się w kwartalniku „Budownictwo i Architektura Podlasia” nr 3(82)/2023.

Udostępnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Szukaj
Najchętniej czytane
Kategorie
Archiwum
Archiwa
Subskrybuj!
Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco!
Skip to content