Podlasie walczy o finał

Pięć realizacji z Podlasia rywalizuje w ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja roku & budowa XXI w. Wciąż jeszcze można zgłaszać obiekty do budowlanych zmagań.

Patronat medialny nad tą prestiżową rywalizacją sprawuje nasz portal.

Do 28. edycji Konkursu zgłosiło się już 400 inwestycji z całej Polski. Miasta, gminy, wsie, prywatni inwestorzy, firmy budowlane, architekci, producenci mogą zostać uczestnikiem plebiscytu na najbardziej popularną inwestycję w Polsce. Wystarczy zgłosić wybudowany nowy obiekt, czy modernizację do Konkursu. Prezentacja, startującego obiektu, wraz z jego promocją jest bezpłatną reklamą o wartości 5.000 zł i szansą na uzyskanie nominacji do finału. Zgłoszenia rywalizują w klasyfikacji ogólnej oraz wojewódzkiej promując region. Na głosujących czekają zaproszenia na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie, któremu towarzyszył będzie koncert znanego w Polsce i na świecie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

4 kwietnia 2024 r. o godzinie 12:00 wystartuje głosowanie internetowe, więc nie zwlekajmy ze zgłoszeniem obiektu.

Statuetka i tytuł „Modernizacja Roku”, „Budowa XXI w.” to niezwykle cenne wyróżnienia, o które walczą inwestorzy, wykonawcy i autorzy projektów najlepszych inwestycji budowlanych w Polsce. Nagrody przyznaje jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele jedenastu politechnik (w tym Politechniki Białostockiej), ministerstw i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Głosowanie internetowe jest formą promocji i nie ma wpływu na merytoryczną ocenę jury i przyznanie nagród.

Coraz więcej pretendentów do nagrody zdaje sobie sprawę, że naprawdę warto szczycić się swoimi sukcesami – i to nie tylko w dużej skali, na potężnych obiektach, ale również tymi mniejszymi, za to niezwykle cennymi i ważnymi dla lokalnych społeczności.

Wszystkie obiekty warto zobaczyć na stronie organizatora, my zaś prezentujemy „nasze” inwestycje zgłoszone do tej pory. Innych… zachęcamy do pójścia w ich ślady.

Centrum komunikacyjne Augustowa – rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych: Kościelna, Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego, Kopernika i Młyńska

W 2022 r. przystąpiono do realizacji dwuletniej inwestycji, której całkowity koszt wyniósł ponad 18 mln zł. Dofinansowanie w wysokości 14,155 mln zł pozyskano z Funduszu Polski Ład, a wkład własny w wysokości ok. 3,9 mln zł pochodzi z budżetu Powiatu. Dzięki przeprowadzonej inwestycji ścisłe centrum miasta zyskało nowy, uporządkowany, spójny wygląd i wizerunek na miarę miasta turystycznego.

Zadanie obejmowało kompleksową rozbudowę lub przebudowę kluczowych ulic powiatowych w centrum Augustowa. Były one w bardzo złym stanie technicznym. Modernizacja polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznych jezdni z przebudową chodników/ciągów pieszo rowerowych, systemów odwodnienia, oświetlenia oraz wymianie lub wykonaniu nowego oznakowania pionowego, poziomego i elementów bezpieczeństwa ruchu. Łącznie zadaniem objętych zostało pięć ulic lub ich odcinków o łącznej długości 2.470 mb.

Podczas realizacji zadania zastosowane zostały rozwiązania techniczno-budowlane podnoszące bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Zrealizowano także przebudowę starego oświetlenia ulicznego i będącej w bardzo złym stanie kanalizacji deszczowej.

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia standardów technicznych ulic oraz zachowania jednorodności sieci ulic w mieście pod względem spełniania tych standardów. Dotychczas realizacja tego typu zadań na taką skalę, nie była możliwa z uwagi na brak wystarczających środków finansowych oraz programów wspierających aktywność inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego.

Bezpośrednio przy objętych wnioskiem ulicach oraz w bliskim sąsiedztwie zlokalizowanych jest wiele ważnych instytucji publicznych i społecznych oraz punktów handlowych i usługowych. Ponadto w ciągu ulic licznie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Tak wiec inwestycja ma niebagatelny wpływ na zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz spowoduje wzrost potencjału gospodarczego na tym terenie, a także całego powiatu, poprzez podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej oraz przyczyni się do podniesienia standardu życia lokalnej społeczności.

Inwestor: Powiat Augustowski, wykonawca: Strabag

Remont zabytkowej kamienicy na Placu Kościuszki 26 w Sokółce

Zabytkowa kamienica z czasów Antoniego Tyzenhauza została wyremontowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zniszczona zarówno od strony technicznej jak i estetycznej elewacja wymagała niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich w celu zabezpieczenia obiektu przed dalszą, postępującą destrukcją i przywrócenia elewacji walorów spójnych z historycznym założeniem architektonicznym. Prace obejmowały oczyszczenie powierzchni tynkowanych z występujących nawarstwień oraz usunięcie tynków odspojonych od ceglanego podłoża. Szczególną uwagę skupiono na dokładnym oczyszczeniu profilowanych opasek, gzymsów i powierzchni boniowanych w celu przywrócenia oryginalnego rysunku profili zatartego przez wtórne nawarstwienie. Pokrycie dachu z blachy zostało zamienione na dachówkę ceramiczną. Wymieniono obróbki blacharskie rynien i rur spustowych. Tynki (oprócz elewacji frontowej) zostały pokryte farbami krzemianowymi zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz zatwierdzoną próbą kolorystyczną przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pomieszczenia na parterze budynku są przeznaczone do dziennego pobytu seniorów. Na piętrze mieści się się Gminny Punkt Pomocy Rodzinie oraz Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Inwestor: Gmina Sokółka, wykonawca: PPUH Geno Sokółka

Rewitalizacja centrum miejscowości Mielnik

Głównym celem projektu jest innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego tj. placu w centrum Mielnika – dawnego rynku. Zrealizowane to zostało przez rewitalizację przestrzeni publicznej znajdującej się w centrum miejscowości, w tym prace rewaloryzacyjne oraz roboty budowlane i przywrócenie dawnej funkcji placu miejskiego. Zakres prac obejmował: zabezpieczenie zachowanych reliktów dawnych piwnic z nadaniem im nowej funkcji ekspozycyjnej, urządzenie przestrzeni placu w formie częściowo utwardzonego placu zgromadzeń, spotkań i wypoczynku z elementami małej architektury, ławkami, koszami na śmieci, stojakami na rowery, ścieżkami, strefą relaksu i aktywnego wypoczynku oraz platformą na stropie piwnic jako sceną plenerową. Teren został też oświetlony, wykonano instalację systemu monitoringu, zamontowano fontannę posadzkową z efektami świetlnymi. Istotnym elementem projektu jest podkreślenie historycznych korzeni Mielnika, wyeksponowanie pomnika nadania praw miejskich, zachowanie reliktów piwnicy znajdujących się na terenie placu i zachowanie najstarszych okazów drzewostanu.

Inwestor: Gmina Mielnik, wykonawca: Cetus Łosice

Gminne Centrum Kultury w Milejczycach

W czerwcu 2023 r. zakończył się generalny remont zabytkowego budynku byłej synagogi z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury. Budynek dawnej synagogi objęty jest ochroną konserwatorską, został wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego pod numerem: A-135 na podstawie decyzji WKZ-5340/18/93/94 z 10.05.1994 r.

Budynek przez wiele lat był nieużytkowany i popadał w ruinę, Gmina Milejczyce na czele z wójtem – Jerzym Iwanowcem, jako właściciel obiektu nie mógł pozwolić, aby zabytkowy i historyczny obiekt, zlokalizowany w centrum miejscowości uległ całkowitemu zniszczeniu. Stąd decyzja o konieczności wykonania remontu i zaadaptowania budynku na GCK. W ramach prac wykonano gruntowny remont budynku m.in. wykonano odbudowę północnej ściany, która była w katastrofalnym stanie, przeprowadzono renowację cegieł. Wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W wyremontowanym budynku zlokalizowano wielofunkcyjną salę ze sceną, pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia socjalne. Na piętrze zlokalizowano dwie sale do zajęć tematycznych oraz otwartą antresolę. Parter został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach prac zostały także wykonane ciągi komunikacyjne z miejscami parkingowymi, w tym dla osób niepełnosprawnych. Unikalny wygląd budynku został zachowany a utworzone ciągi komunikacyjne są spójne architektonicznie z okresem wzniesienia budynku synagogi.

Inwestor: Gmina Milejczyce, wykonawca: Remont-Bud Szepietowo

Adaptacja budynku po byłej szkole w Pęchratce Polskiej na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Budynek został dostosowany do potrzeb osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zostały zniesione wszystkie bariery architektoniczne. Zagospodarowany został rozległy teren wypoczynkowo-rekreacyjny, powstały ścieżki, parkingi, strefy relaksu, siłownia i altana.

Na terenie Centrum wydzielone zostało miejsce na ogródki warzywne, które uczestnicy Centrum będą mogli pielęgnować i uprawiać oraz korzystać w swobodny sposób z plonów. Niszczejący budynek po byłej szkole zyskał nowe życie. Mieszkańcy, którzy w młodości uczęszczali do tej szkoły, będą miały możliwość korzystania z tego budynku w innej odmienionej formie. Jeszcze tak geograficznie dodam, że Pęchratka Polska to miejscowość w gminie Szumowo.

Inwestor: Gmina Szumowo, wykonawca: Artur Urbanik-Przedsiębiorstwo Budowlane Paproć Mała

opracowała Barbara Klem

Zdjęcia: Barbara Klem i archiwum organizatora Konkursu

Udostępnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Szukaj
Najchętniej czytane
Kategorie
Archiwum
Archiwa
Subskrybuj!
Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco!
Skip to content