XLIII (43) sesja egzaminacyjna za nami

Do egzaminu pisemnego przystąpiło 101 osób, a zdało 88. Na pytania ustne odpowiadało 102 kandydatów, z wynikiem pozytywnym zakończyło egzamin 86 inżynierów.

Za nami wiosenna sesja na uprawnienia budowlane w Podlaskiej OIIB. Sesja z wysokim wskaźnikiem zdawalności.

Przypomnijmy, egzaminy pisemne odbywają się tego samego dnia i o tej samej godzinie we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa w kraju. Sesja wiosenna została zaplanowana na 24 maja 2024 r. Podlaska OIIB zorganizowała egzamin pisemny w sali konferencyjnej budynku Rady FSNT NOT w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2. Od godz. 10 zdawali kandydaci do uzyskania specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a od godz. 13 pozostałych specjalności: inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, inżynieryjnej hydrotechnicznej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych). Nad przebiegiem egzaminu czuwali egzaminatorzy powołani do składu 15 Zespołów egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy w sesji wiosennej 2024 r. w poszczególnych specjalnościach.

Zdających egzamin pisemny, w obu turach, witał Krzysztof Falkowski, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

Egzaminy ustne przeprowadzone były: 27, 28, 29 i 31 maja oraz 1, 3 i 4 czerwca, w siedzibie Podlaskiej OIIB. Godzina egzaminu ustnego była wyznaczona dla każdego zdającego indywidualnie.

Warto wspomnieć o nowości, wprowadzonej podczas tej sesji tj. dostępnej w portalu PIIB aplikacji Uprawnienia budowlane PIIB dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Aplikacja została opracowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa i zapewnia dostęp do aktualnej bazy pytań egzaminacyjnych dla wszystkich specjalności i zakresów uprawnień budowlanych, nadawanych przez PIIB, z uwzględnieniem podziału na: pierwszy egzamin na uprawnienia budowlane, rozszerzenie uprawnień w tej samej specjalności o inny zakres oraz uzupełnienie uprawnień o inną specjalność. Umożliwia to dokładne przygotowanie się do egzaminu pisemnego. Użytkownicy mają do dyspozycji różnorodne tryby nauki, od nauki od podstaw, przez bardziej zaawansowany tryb z wyborem odpowiedzi, po symulację egzaminu, która odwzorowuje realne warunki egzaminacyjne – zarówno pod kątem liczby pytań, ich zakresu, jak i dostępnego czasu na odpowiedzi. Aplikacja oferuje możliwość dodawania trudnych pytań do „ulubionych” i naukę na bazie pytań, na które w trybie egzaminu odpowiedziało się błędnie. System statystyk poegzaminacyjnych pozwala na śledzenie postępów w nauce i ocenę gotowości do egzaminu, zapewniając użytkownikom pełną transparentność wyników i umożliwiając skuteczne planowanie dalszej nauki.

W bieżącej sesji, w Podlaskiej OIIB do skorzystania z aplikacji uprawnionych było 128 kandydatów, natomiast skorzystało z niej tylko 58 (45,3%). Mimo to zdawalność testu „podskoczyła” w górę. W sesji XLIII wynosiła 87,13%, podczas gdy w sesji XLII (jesiennej 2023 r.) 84,62%, a XLII (wiosennej 2023 r.) – 80,0%. Statystyki z większości innych izb okręgowych potwierdzają fakt, że dostęp do aplikacji przyczynił się do wzrostu zdawalności. Najlepszym przykładem jest Izba Lubelska, gdzie zdawalność przekroczyła 96% (rok ubiegły odpowiednio: 84% i 89%) i jednocześnie z 237 uprawnionych, z aplikacji skorzystało 189, czyli prawie 80%. A więc warto, zachęcamy.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i spotykamy się niebawem na uroczystym wręczeniu uprawnień.

Beata Sadowska

Zdjęcia Podlaska OIIB

specjalnośćilość osób, które zdały egzaminudział procentowy
konstrukcyjno-budowlana3743%
inżynieryjna drogowa1416%
inżynieryjna mostowa45%
inżynieryjna kolejowa (KOB)22%
instalacyjna telekomunikacyjna34%
instalacyjna sanitarna1214%
instalacyjna elektryczna1416%

Statystyka egzaminacyjna POIIB z podziałem na specjalności

Udostępnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Szukaj
Najchętniej czytane
Kategorie
Archiwum
Archiwa
Subskrybuj!
Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco!
Skip to content