XV Seminarium techniczne drogowców

Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego to temat trzydniowego spotkania inżynierów i techników drogownictwa, które rozpoczęło się dziś w Białowieży. Organizator: SITK Oddział Białystok.

Siedem sesji tematycznych. 28 referatów. Dwunastu partnerów i sponsorów. I… 208 uczestników – rekord 15 dotychczasowych seminariów. Bieżące rozpoczęliśmy dziś, 7 lutego 2024 r.

Spotkanie rozpoczął witając gości w hotelu „Białowieski” i podając organizacyjne komunikaty Marek Motylewicz – przewodniczący Komitetu organizacyjnego i prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku.

Zgodnie z tradycją spotkań, tak i to seminarium rozpoczęła sesja inauguracyjna pt. Problemy kształtowania sieci transportowej województwa podlaskiego, podczas której o realizacjach i planach rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w województwie podlaskim mówili zarządcy poszczególnych dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich oraz linii kolejowych. Plany rozwoju sieci dróg krajowych na terenie właściwości GDDKiA Oddziału w Białymstoku przedstawił Szymon Wasil – zastępca dyrektora do spraw inwestycji. Plany inwestycyjne na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich – Mariusz Nahajewski – dyrektor Zarządu. Inwestycje usprawniające funkcjonowanie transportu miejskiego w Białymstoku – Marzenna Dubowska – dyrektor Zarządu Dróg Miejskich UM w Białymstoku. O inwestycjach kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych na terenie północno-wschodniej Polski mówił Damian Kniaź – dyrektor Projektu, Region Centralny, Centrum Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe. Sesję zakończył krótki wykład Wiesława Stachurskiego z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku na temat: rozpoczęcie i zakończenie inwestycji infrastrukturalnej według obecnych przepisów prawa.

W seminarium uczestniczy Krzysztof Ciuńczyk, przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Jutro (8 lutego 2024 r.) drogowcy będą dyskutować o technologicznych aspektach budowy nawierzchni drogowych, proekologicznych rozwiązaniach w zakresie górnych warstw nawierzchni. Zapoznają się z wybranymi problemami projektowania oraz budowy bezpiecznej i trwałej infrastruktury drogowej, czy innowacyjnymi rozwiązaniami w walce z hałasem drogowym. W piątek (9 lutego 2024 r.) natomiast seminarium zakończy blok tematów pt. Zagadnienia ochrony środowiska, geotechniki i inżynierii ruchu w budownictwie komunikacyjnym.

Barbara Klem

Zdjęcie: Łukasz Klebus, SITK O/B-stok

Udostępnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Szukaj
Najchętniej czytane
Kategorie
Archiwum
Archiwa
Subskrybuj!
Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco!
Skip to content