Zaproszenie od Wiewiórczej

Trwa rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Wszystkie wydziały znajdą się w jednym miejscu. Urzędnicy zyskają lepsze warunki pracy, a mieszkańcy – obsługi. Ostatecznie, budynek będzie trzy razy większy. Architekci i inżynierowie rozbudowują siedzibę Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej w Białymstoku. Być może uda się z niej korzystać już za rok. 

O konieczności inwestycji mówiło się od kilkunastu lat.
– To długa historia, bo sięga aż 2010 r. – mówi Jan Bolesław Perkowski, starosta białostocki. – Długo nie udawało się, ale mieliśmy wizję, plany i pokazaliśmy, że z determinacją i pomocą dobrych ludzi można.

Starostwo Powiatowe to miejsce, gdzie mieszkańcy spełniają swoje marzenia: rejestrują samochód, dostają pierwsze prawo jazdy. Ich obsługa musi odbywać się w godnych warunkach. Powstaje centrum powiatu białostockiego na miarę w XXI w.

– Moja przygoda z tą inwestycją rozpoczęła się dużo wcześniej niż budowa – wspomina arch. Marcin Marczak, autor projektu. – W 2015 r., braliśmy udział w konkursie na rozbudowę Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Założenia były zbliżone, natomiast rozbudowa miała się znajdować w dużej mierze w miejscu obecnego parkingu dla interesantów. Zajęliśmy wtedy czwarte miejsce, najgorsze w sporcie, bo poza podium. Na pocieszenie zauważę, że byliśmy najwyżej sklasyfikowanym zespołem z Białegostoku. Zostaliśmy zauważeni, co zaprocentowało zaproszeniem naszej pracowni do składania ofert na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego obecnej inwestycji. Jak się państwo domyślacie, byliśmy najtańsi (śmiech). Starostwo zleciło nam wykonanie zadania, na podstawie którego ogłosiło przetarg w systemie zaprojektuj-wybuduj. Po wyłonieniu generalnego wykonawcy, firma Budimex SA zaprosiła nas do współpracy.

Forma architektoniczna obiektu to monumentalna bryła z wyraźnym podcieniem na wysokości dwóch kondygnacji, podkreślającym wejście do budynku. Układ okien na elewacjach wprowadza jednostajny rytm. Materiały i kolorystyka to płyty imitujące kamień naturalny i drewno w kolorze orzechowym.
Rozbudowę urzędu rozpoczęto 14 września 2022 r. Uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego odbyło się w tym roku, 29 czerwca. Nowe skrzydło Starostwa (o pow. 3,4 tys. m²) to zwarta bryła połączona z istniejącym budynkiem (o pow. 2,1 tys. m²). Powstaje od północnej strony obecnego obiektu – na działce u zbiegu ulic: Borsuczej i Wiewiórczej. Budynki połączy klatka schodowa zlokalizowana w ścianie szczytowej nowego budynku i korytarze budynku istniejącego. Układ pomieszczeń zaprojektowano tak aby pokoje biurowe miały dostęp do naturalnego światła, natomiast części sanitarne oraz pomieszczenia do krótkich wizyt obywateli w centralnej części budynku. Komunikację poziomą zapewnia korytarz wewnętrzny okalający część centralną umożliwiający dostęp do wszystkich pomieszczeń oraz klatek schodowych.

Budynek na planie kwadratu ma kondygnację podziemną, przyziemie i trzy piętra. W piwnicy przewidziane jest archiwum i pomieszczenia techniczne. W kolejnych kondygnacjach zostaną ulokowane: wydział geodezji, katastru i nieruchomości, wydział architektury, wydział finansów, archiwa, sekretariat starosty i gabinety władz powiatu oraz Rady Powiatu. Pracować w nim ma 140 osób.


Wizualizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Budynek o kubaturze: 10.476,5 m³, powierzchni użytkowej 3.400,2 m², wysokości 18.855 m, długości 24,69 m i szerokości 32,49 m – zaliczony jako średniowysoki.

– Inwestycja realizowana jest na zasadzie design-build, czyli projektuj i buduj na podstawie koncepcji inwestora – mówi Marek Kułak, dyrektor kontraktu. – Takie kompleksowe rozwiązanie jest możliwe zarówno przy finansowaniu inwestycji ze środków publicznych, które jest regulowane ustawą – Prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, jak również przy finansowaniu ze środków prywatnych. Jest to jedna z wielu inwestycji zrealizowanych w tej formule przez firmę Budimex SA.

Po budowie „oprowadza” Przemysław Borys, kierownik robót z ramienia generalnego wykonawcy, firmy Budimex:
– Technologia budowy tradycyjna – murowana, konstrukcja słupowo-płytowa. Jako posadowienie zaprojektowano płytę fundamentową żelbetową o grubości 50-70 cm z betonu wodoszczelnego C30/37 (B37) W8 zbrojonego stalą B500A, B500B. Ściany zewnętrzne piwnic są żelbetowe, połączone z płytą stropową, natomiast ściany zewnętrzne nadziemia – murowane z bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych), o grubości 25 cm. Słupy: żelbetowe monolityczne o przekroju prostokątnym wykonane z betonu C20/25 (B25). Stropy żelbetowe: monolityczne z betonu C20/25 (B25), zbrojone krzyżowo stalą B500A. Fasady przeszklone zaprojektowano jako indywidualne rozwiązanie systemowe. Konstrukcję nośną systemu stanowią słupy i rygle wykonane z kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio łączone ze sobą. Okna i drzwi zewnętrzne – jako indywidualne rozwiązanie systemowe okienno-drzwiowe z profili aluminiowych wielokomorowych. Elewacja budynku w większości będzie wentylowana ze spieków kwarcowych, HPL oraz w systemie ETICS barwionej w masie. Dla nas, inżynierów z dużym doświadczeniem, to prosta i przyjemna budowa (uśmiech).


Od lewej: Kacper Pogorzelski – specjalista inżynier, Andrzej Tarasewicz i Rafał Zubrzycki – kierownicy robót, Marek Kułak – kierownik kontraktu, Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, Maciej Sinkiewicz – kierownik robót elektrycznych, Bartłomiej Grabowski – kierownik robót, Wiktor Ostasiewicz – inspektor nadzoru robót elektrycznych, Sebastian Romanowski – inspektor nadzoru robót sanitarnych i Anna Jakubowska – ekspert ds. budowlanych

Ze względu warunki geologiczne oraz bliskość istniejącego budynku, przy realizacji posadowienia zaprojektowane zostały grodzice stalowe.

– Przed rozpoczęciem inwestycji dogłębnie przeanalizowaliśmy projekt i widzieliśmy, czego się spodziewać i jak mamy go prowadzić – wyjaśnia Andrzej Tarasewicz, kierownik robót. – Część podpiwniczenia nowego budynku została odsunięta od starej o 4 m ze względów bezpieczeństwa: ewentualne odspojenie gruntów czy fundamentu. Wykop miał 7 m głębokości, licząc od poziomu istniejącego terenu. Robił wrażenie, szczególnie z ostatniej kondygnacji istniejącego budynku. Zastosowaliśmy zabezpieczenie wykopu z grodzic stalowych (długość 10 m) po całym obwodzie płyty fundamentowej. W ten sposób nową część mogliśmy posadowić niżej. Różnicę niweluje nowa klatka schodowa (z szybem windowym), która jednocześnie połączy komunikacyjnie oba obiekty.

Nowoprojektowane wejście do budynku od strony ul. Wiewiórczej stanie się wejściem głównym. Obiekt będzie przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przy nowym skrzydle budynku, przy ul. Wiewiórczej zaprojektowano dla nich miejsce postojowe, poza już istniejącymi na terenie. Przed wejściem, w nawierzchni placu zaprojektowano „ścieżki naprowadzające” dla niewidomych i słabowidzących.

„Stary” budynek również zostanie objęty zmianami. Istniejące wejście zostanie przebudowane i dostosowane swoim wyglądem do całości obiektu, tak jak elewacje w części istniejącej sali konferencyjnej oraz ściana od strony dziedzińca budynku. Zostanie przemalowany, aby stworzyć z projektowanym skrzydłem jednolitą całość. Kolorystyka całości to beże, szarości w „ciepłym wydaniu”, kamień naturalny i drewno. Stolarka i obróbki blacharskie w kolorach grafitowych.
Pod koniec wakacji obiekt był w stanie surowym otwartym, wykonane zostało poszycie dachu, trwały prace instalacyjne: elektryczne, teletechniczne, wod-kan, wentylacja, montowano i szklono okna oraz fasady. Trwały prace elewacyjne, wykonywano wewnętrzne ściany działowe gips-kartonowe, tynki wewnętrzne. Inwestycja miała potrwać do marca 2025 r., ale wykonawca – firma Budimex – zadeklarowała przyspieszenie prac i możliwy jest finał już w sierpniu 2024 r. Wszystko w rękach, a w zasadzie w portfelu (uśmiech) inwestora.


Do budowy obiektu zużyto ok. 180 ton stali zbrojeniowej oraz 1.900 m³ betonu. Na zdjęciu widok na imponujący wykop

Koszt przedsięwzięcia to niemal 29 mln zł. Powiat białostocki uzyskał promesę na jego realizację z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości blisko 15 mln zł.

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Projekt: arch. Marcin Marczak Pracownia Projektowa „2 m studio” Białystok
Wykonawca: Budimex SA
Kierownik budowy: Marek Kułak
Inspektorzy nadzoru: Karol Klimowicz (bud.), Wiktor Ostasiewicz (teletechnika i el.) i Sebastian Romanowski (sanit.)
Kierownicy robót: Przemysław Borys i Rafał Żubrycki
Inżynier budowy: Kacper Pogorzelski
Ekspert ds budowy: Anna Jakubowska
Główny specjalista ds ekonomicznych: Emilia Jurkiewicz

Barbara Klem
Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Artykuł ukazał się w kwartalniku „Budownictwo i Architektura Podlasia” nr 3(82)/2023.

Udostępnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Szukaj
Najchętniej czytane
Kategorie
Archiwum
Archiwa
Subskrybuj!
Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco!
Skip to content